Alt om kreditkort


Resekort – Kreditkort för dig som reser
Bo Markussen

Det som kännetecknar ett resekort är att kortet har en rad förmåner som gynnar kortägaren före, under eller efter resan. Förmånerna varierar kraftigt, i likhet med årsavgiften för korten. En del kort är helt gratis medan andra kostar närmare 2000 kr per år. Till viss del speglar priset på kortet antalet förmåner som ges. Men samtidigt ska man i första hand titta på vilka förmåner man har behov av när man ska teckna ett resekreditkort.

Matkort – Bonus på alla köp hos ICA eller Coop
Dagmar Bjerg

Alla kreditkort har förmåner. Det kan vara låg räntenivå, generöst bonussystem eller en rad olika försäkringar. Genom att jämföra kreditkorten mot varandra finns möjlighet att spara en hel del. Ser man enbart på bonusen kan det till och med vara mer lönsamt att teckna ett annat kreditkort än ett matkreditkort. Detta trots att stora inköp sker hos en matvarukedja. Det visar följande exempel:

Hitta rätt kreditkort för dig!
Frode Boesen

Kortio bildades 2013 med målet att hjälpa konsumenterna hitta rätt i den allt växande kreditmarknaden. Vi är oberoende kreditförmedlare som är fristående från kort-och låneinstitut. Vi står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva kort- och låneförmedling.

Bensinkort
Tilde Caspersen

Rabatt hos bensinkedjan – Det som främst kännetecknar bensinkort är att de ger rabatt på drivmedel på den aktuella bensinkedjan. Det kan däremot variera hur stor rabatt som ges beroende på om tankning sker på bemannade eller obemannad station. Ex. Preem ger 10öre rabatt per liter på obemannad station medan 25 öre rabatt ges på bemannad. Ett annat kort är Shell som ger 15 öre rabatt på bemannade stationer. Utöver rabatt på drivmedel kan rabatt ges på inköp i butiken.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*