Det er nemmere for dig at blive bevilliget et lån


Mere gennemsigtighed og øget investorbeskyttelse
Villy Martinsen

Du finder Central investorinformation i Nordea Investor på produktsiden for det enkelte værdipapir.

Rapportering for privatpersoner
Er du privatperson, skal du sikre dig, at dine oplysninger hos Nordea er opdaterede. For hver ordre vi udfører på dine vegne, er vi forpligtet til at sende en rapportering af ordren til relevante myndigheder med detaljer om ordren. For privatpersoner betyder det, at vi blandt andet skal have oplysninger om dit statsborgerskab og andre lignende informationer inden handler med værdipapirer kan gennemføres.
Klik her for at opdatere dine kundeoplysninger

Rapportering for virksomheder
Som virksomhed skal du anskaffe en såkaldt LEI-kode for at kunne handle med værdipapirer i EU. En LEI-kode er et internationalt identifikationsnummer, som alle virksomheder, foreninger og fonde skal bruge, når de handler med værdipapirer og derivater i EU. Hvis enkeltmandsvirksomheder handler derivater, skal de også have en LEI-kode. For handel med øvrige værdipapirer rapporteres handler under indehaverens personlige oplysninger – se ovenfor.
Læs mere om LEI-koder

Omkostninger og gebyrer
Du vil få mere detaljeret information om, hvad du betaler for dine investeringer og vores serviceydelser, end du gør i dag. En gang om året modtager du en oversigt i Netbank med en samlet opgørelse, der giver dig et fuldt overblik over de omkostninger, du har betalt til os.

Provision modtaget af banken fra andre parter
Vi kan fortsat modtage formidlingsprovision eller lignende betalinger fra andre parter for investeringsservices og lignende ydelser. Dog ikke for serviceydelser forbundet med porteføljeforvaltning. Den primære forudsætning for at vi modtager sådan provision er, at kvaliteten i vores serviceydelser øges, og at provisionen ikke giver anledning til interessekonflikter. Visse betalinger er undtaget i henhold til lovgivningen.

Optagelse af samtaler og anden kommunikation
Lovgivningen kræver, at vi registrerer alle telefonsamtaler der kan føre til eller fører til afgivelse af ordrer om køb/salg af værdipapirer. Det er i begge parters interesse, da indspillede samtaler senere kan bruges til at dokumentere, hvad der blev sagt i forbindelse med ordrens afgivelse.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*