Disse faktorer påvirker prisen på dit lån


Vi hjelper deg og en halv million medlemmer
Kim Kirkegaard

Det er flere faktorer som påvirker verdien på bilen. Hvordan markedet er på ditt hjemsted vil påvirke prisen til en viss grad. Dersom det er flere bilforhandlere i området, øker konkurransen og bidrar til et visst press på bilprisene. Et stort marked vil gi lavere pris og et mindre marked vil gi høyere pris. De store nettportalene har imidlertid bidratt til at prisforskjellen mellom distriktene er blitt mer utjevnet i den senere tid. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*