Et renteloft sikrer dig imod rentestigninger


Wifi Intelligence Wifi Intelligence
Majbritt Antonsen

På ledelsesniveau sikrer TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence dig et unikt indblik i anvendelsen af virksomhedens trådløse netværk. Du kan trække rapporter og analyser på både de overordnede linjer og helt ned på meget detaljerede punkter for på den måde at styrke jeres beslutningsgrundlag.

Det kan være tilrettelægningen af vagtplaner, indretningen af virksomheden eller butikken samt de løbende vurderinger af det forretningsmæssige udbytte af det trådløse netværk på et overordnet niveau. Under alle omstændigheder forvandler løsningen det trådløse netværk til en aktiv medspiller, når det gælder forretningsudvikling. 

Rentesikring
Klara Michelsen

Produktet er en kontrakt, hvor køberen modtager betaling for de renteperioder, hvor den variable forholdsrente (for eksempel 3 måneders Stibor) ligger under en fastsat takst. En eventuel udbetaling sker i slutningen af renteperioden og består af forskellen mellem forholdsrenten og den aftalte sats. Sælgeren modtager en præmie fra køberen af rentegulvet. Præmien betales enten fuldt ud på startdatoen eller periodisk i løbet af rentegulvets løbetid. Rentegulvets nominelle beløb kan justeres mellem renteperioderne, så det svarer til det nominelle beløb af det underliggende lån eller aktiv.

Overenskomsten sikrer dig et godt arbejdsliv
Jes Mølgaard

Vores overenskomster består af helt basale regler om blandt andet løn, opsigelse, barsel, kørsel, arbejdstid, lærlinge, pension, uddannelse og tillidsmænd. Samtidig danner overenskomsterne også ramme om en lang række andre goder, du som medlem har adgang til. For eksempel vores sundhedsordning, uddannelsesfonden MALKOM samt opmåling og beregning af malerarbejde.

Hvorfor er forsikringer vigtige for dig?
Anne-Marie Nørgaard

Uanset om du bor til leje eller i egen bolig, så har du behov for en indboforsikring. Hvis du vælger ikke at købe en indboforsikring, står du selv med udgiften til at købe nye personlige ting i forbindelse med en brand, en vandskade eller et indbrudstyveri.

Ulykkes­forsikring
Klaus Eskildsen

Med en fritidsdækning er du kun dækket i fritiden – deraf navnet. Den er normalt lidt billigere end en heltidsdækning, men til gengæld dækker den heller ikke, hvis du fx hjælper nogle venner med at flytte eller male – altså alt, der har karakter af et stykke arbejde. Hvis du vil undgå at spekulere over, om du er dækket eller ej, anbefaler vi, at du vælger en heltidsdækning.

Hvorfor vælge Jyske Renteloft Cibor3?
Dagmar Bjerg

Det ene lån er ikke bedre end det andet. Det er i høj grad en smagssag, om du vil være helt sikker på, hvad basisrenten er de næste fem år, eller du blot vil have en garanti for, hvad basisrenten maksimalt kan blive indtil den 1. juli 2021. Umiddelbart får du en lavere ydelse ved at vælge Jyske RenteloftCIBOR3, men risikoen for at basisrenten vil stige følger altså med. Ydelsen kan nemlig gå op og ned. Rammer basisrenten en dag renteloftet, vil dette tage brodden af eventuelle yderligere stigninger. Dermed garderer du dig mod eventuelle rentestigninger, men får stadig den lave ydelse, hvis renten forbliver lav eller falder yderligere.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*