Hovedstolen består af flere elementer


Afdrag
Line Mathiesen

Begrebet insolvens henviser til at en person, eller virksomhed, ikke kan betale de omkostninger der kommer. Man har med andre ord ikke penge til at betale det man skal, derved kan man blive erklæret insolvent. Dette kan igen føre til at man bliver søgt erklæret konkurs.
Teknisk insolvens fører derimod ikke nødvendigvis til konkurs. Den tekniske del af begrebet henviser nemlig til at man kun er insolvent på papiret, såfremt man omgående skulle realisere alt hvad man ejer.
Enkelt beskrevet så er man teknisk insolvent hvis ens gæld overstiger ens værdier i form af aktiver såsom ejendomme, biler og kapitalværdier.
Denne situation sker oftest for private såfremt der er et af de forekommende prisfald på boligmarkedet. Ofte er en privatbolig belånt med 80-90% af markedsværdien. Falder markedsværdien med 20-30% så er der en del private der pludseligt har en større gæld end der er værdier. Dette betyder ikke at man ikke kan overholde sine løbende forpligtelser, men betyder at man er låst fast til sin ejendom, fordi man ikke kan realisere sine værdier uden at få et stor underskud. Derfor kan man være ude af stand til at fraflytte sin bolig.
En faktor mere er at såfremt man har finansieret sin ejendom med afdragsfri belåning, så bliver man ikke løbende polstret af de løbende afdrag. Dette har også ved seneste finanskrise medført at en del boligejere er blevet bragt i en situation hvor de er teknisk insolvente.

Udlændingepolitik
Bjørn Erichsen

Socialdemokratiet er og har altid været et frihedsprojekt. Det har handlet om at give stadig flere mennesker muligheden for at forme deres eget liv. Det er i vidt omfang lykkedes gennem uddannelse, fri og lige adgang til sundhed og høj beskæftigelse. Nu står vi over for et nyt kapitel i den frihedskamp: De nye danskere. Ligestilling mellem kønnene skal også gælde for dem. Ret og pligt. At religion altid er underordnet demokratiet. Det kræver et opgør med de normer, der eksisterer i dele af Danmark. Det kræver først og fremmest, at flere bliver en del af det danske fællesskab. Hvor vi deler de samme grundlæggende værdier. Og hvor vi møder hinanden i boligområder og skoler. En 10-årsplan skal sikre, at ingen boligområder, skoler eller uddannelsesinstitutioner i fremtiden har mere end 30 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Og flere skal bidrage til det danske samfund. Vi vil derfor indføre en pligt til at bidrage i 37 timer om ugen for alle indvandrere på integrationsydelse og kontanthjælp.

CLT-Krydslimede massivelementer
Thora Søgaard

Elementerne er velegnet til inder- og ydervægge samt gulv og tag og fås i dimensioner op til 2,95 m. x 16,0 m. Elementerne består af flere lag og fås i forskellige tykkelser afhængigt af de statiske krav, der stilles.

Elementerne åbner op for stor arkitektonisk frihed med store muligheder inden for byggekoncept, stil og arkitektur og er absolut kompatible med andre byggematerialer.

De skræddersyede elementer kan leveres med udskæringer til både vinduer og døre.
 

Betonelementer til alle former for byggeri
Alma Kofod

Vi har sat standarden inden for dansk betonelementbyggeri i 70 år, og det bliver vi ved med. Fra første fase til færdigt byggeri. Fra traditionsrige byggerier til nytænkende koncepter. Vi udfordrer det gængse, fordi vi kan, og fordi vi ved, hvad vi taler om. Det sikrer altid den optimale løsning. Sammen med kunden håndterer og løfter vi ethvert byggeri og indfrier dets fulde potentiale. Det er vores betonpionerer, der bygger Danmark.

Veiledende retningslinjer for doktoravhandlinger som består av flere mindre arbeider (artikkelbaserte avhandlinger)
Erling Krog

”Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig nivå, metode og etiske krav. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*