Hvad er en obligation?


Hvad er en obligation?
Klaus Eskildsen

Når du køber en obligation – fx en statsobligation – så betyder det i virkeligheden, at du yder staten et lån. Til gengæld betaler staten renter og afdrag til dig, og så kan du jo også håbe på, at kursen på din obligation stiger.

Obligation – hvad er en obligation?
Dagmar Bjerg

Obligationer har en vis løbetid, som fortæller hvornår den sidste betaling skal forefalde. Derudover har en obligation en rentesats, der angiver hvordan gælden forrentes. En obligations værdi angiver det samlede beløb af alle ydelser i lånets løbetid.

Obligationer prisfastsættes efter en kurs. Kursen udtrykker prisen, der skal betales pr. enhed. Når forrentningen af en obligation skal findes, beregner man den effektive rente.

Obligation
Otto Vilhelmsen

En obligationsserie er oftest betegnelsen for en gruppe af obligationer med identiske vilkår, og hvis de er børsnoterede, har de en entydig fondskode. Imidlertid anvender realkreditinstitutterne også betegnelsen obligationsserie for en samling af obligationer, hvor nogle, men ikke alle, vilkår er identiske, og underinddeler en obligationsserie i årgange, afdelinger og renteafdelinger, hvor serien altså kan rumme flere fondskoder.

Obligation
Frode Boesen

The term obligate can also be used in a biological context, in reference to species which must occupy a certain niche or behave in a certain way in order to survive. In biology, the opposite of obligate is facultative, meaning that a species is able to behave in a certain way and may do so under certain circumstances, but that it can also survive without having to behave this way. For example, species of salamanders in the family Proteidae are obligate paedomorphs, whereas species belonging to the Ambystomatidae are facultative paedomorphs.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*