Hvad er gæld?


Gæld – hvad er gæld?
Alma Kofod

Det er fremmedkapitalen i en virksomhed, der bliver opdelt i kortfristet gæld og langfristet gæld.

Langfristet gæld/langfristede gældsforpligtelser: Gæld med lang betalingsfrist er kendetegnet ved en forfaldstid på over et år, det kan eksempelvis være realkreditlån, pantebrevslån og visse banklån.

Kortfristet gæld/kortfristede gældsforpligtelser: Gæld, der forfalder inden et år fra regnskabsafslutningen. Det omfatter eksempelvis moms, skat, kassekredit og leverandørgæld.

Kortfristet gæld – hvad er kortfristede gældsforpligtelser?
Kristian Friis

Gæld til leverandører (kreditorer) vil i de fleste tilfælde høre under kortfristet gæld, da gælden ofte skal indfries inden for ét år. Her er eksempler på nogle af de mest brugte betalingsbetingelser mellem en virksomhed og dens leverandør:

Hvad er inkasso?
Otto Vilhelmsen

Har du en kunde, der ikke betaler sin regning fra din virksomhed til tiden, kan du sende skyldneren skriftlige rykkere. Du må maks sende tre rykkere med et rykkergebyr på maks 100 kr. for den samme regning, og der skal minimum gå 10 dage mellem hver rykker, hvis der er pålagt et gebyr. Du må dog gerne sende flere rykkere, så længe der ikke er pålagt gebyr. Inden du overdrager den dårlige betaler til inkasso, skal du sende skyldneren en skriftlig inkassovarsel, hvor denne har mulighed for at betale gælden inden den sendes til inkasso.

Hvad er en hæftelse?
Lisa Dahl

Når man opstarter en ny virksomhed, har valget af virksomhedstype betydning for, hvor meget man hæfter for personligt. Opretter man for eksempel et IVS, hæfter man ikke personligt for virksomhedens tab, men skal til gengæld betale et opstartsbeløb. Som enkeltmandsvirksomhed hæfter du derimod personligt, hvis der opstår gæld i virksomheden. Det er derfor en vigtig overvejelse at have for øje, når man opretter virksomhed. Især hvis man regner med at måtte optage lån, for at kunne få forretningen startet op.

Langfristet gæld – hvad er langfristede gældsforpligtelser?
Kamilla Nicolaisen

Et langfristet lån afvikles med afdrag. Størrelsen på afdragene og løbetiden på lånet aftales med långiver. Man afdrager typisk på gælden 2-4 gange årligt. Derudover betales der renter af lånet, som dog ikke påvirker størrelsen af det langfristede lån, men som betales som en yderligere omkostninger.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*