Hvad er kreditværdighed?


Om
Lotte Bisgaard

Lige fra projektets start har ECB omhyggeligt holdt øje med virkningen af AnaCredit med henblik på at holde omkostningerne nede. I løbet af 2014 gennemgik ECB en procedure til afvejning af “fordele og omkostninger”, som er et krav ved al ny indsamling af statistisk information. Proceduren indebærer, at de forventede fordele for brugerne ved den nye information holdes op mod de dermed forbundne omkostninger, herunder også de anslåede omkostninger for indberetningsenhederne, dvs. bankerne. Repræsentanter for banksektoren var direkte involveret i processen, primært via de respektive nationale centralbanker. Denne veletablerede procedure sikrer, at indberetningskravene defineres så omkostningseffektivt som muligt. Den 4. december 2015 iværksatte ECB en uformel offentlig høring om udkastet til ECB’s forordning om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (AnaCredit). Offentligheden fik her mulighed for at fremkomme med betragtninger om indberetningskravene. Efter høringen analyserede ECB alle indkomne bemærkninger og tog dem behørigt i betragtning. Hvis ECB’s styrelsesråd på et senere tidspunkt overvejer at udvide anvendelsesområdet for AnaCredit-databasen, vil en passende proces til at inddrage de forskellige interessenter også blive nøje overvejet, herunder muligheden for at afholde en offentlig høring om kravene til data, som indsamles specifikt i banktilsynsøjemed.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*