Hvad går nye lån ud på?


Om
Andrea Due

En bank med for mange uerholdelige fordringer kan ikke i tilstrækkeligt omfang yde den kredit til virksomhederne, som de har brug for til investeringer og oprettelse af nye arbejdspladser. Hvis mange banker oplever dette i et stort omfang, påvirker det økonomien som helhed og dermed den enkelte samfundsborger. Falder virksomhedernes investeringer og antallet af nye arbejdspladser bliver resultatet mindre vækst.

DukesDenmark
Dagmar Bjerg

Hvad går konkurrencen ud på? Det er en byggekonkurrence
Start: Vi mødes foran scenen lørdag kl. 10.
Slut: Klokken 13.
Hvad går byggekonkurrencen så ud på?
Afsløres først til LAN

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*