I disse byer er lånelysten størst (statistik)


Liste over norske byer
Klara Michelsen

Den eldste nåværende norske byen er Trondheim, som skal være grunnlagt av Olav Tryggvason i 997. Så følger Borg, grunnlagt av Olav den hellige i 1016, Oslo, grunnlagt av Harald Hardråde i 1048, og Bergen grunnlagt av Olav Kyrre i 1070. I denne perioden (1000-tallet) skal også Hamar og Tønsberg være grunnlagt, men årstall og grunnlegger er ukjent. Stavanger ble grunnlagt da byen ble bispesete ca. 1125. Skien fikk kjøpstadsrettigheter i 1358 av Håkon VI Magnusson, det hadde da vært et tettsted her allerede siden 1000-tallet. Det ble også etablert tre byer i Båhuslen som da var norsk område: Konghelle og Marstrand som ble kjøpsteder i 1442, og Oddevald som ble kjøpstad i 1498. Borg, Hamar, Konghelle, Oddevald, Skien, Stavanger og Tønsberg hadde alle under 500 innbyggere ved folketelling så sent som i 1560, mens bare Bergen (8000) hadde over 2000. Marstrand, Oslo og Trondheim hadde da mellom 500 og 2000 innbyggere.

NORGES STØRSTE NETTSTEDER
Klaus Eskildsen

– Topplisten fra TNS Gallup viser trafikken for foregående uke på de største norske nettstedene. Alle har anledning til å være med på listen, men det krever at måleverktøyet som benyttes for å måle trafikken er levert av TNS Gallup. Vi kan med andre ord ikke publisere trafikkdata som kommer fra andre kilder, sier avdelingsleder Harald Kittelsen hos TNS Gallup.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*