I disse byer er lånelysten størst


Bildequiz: Klarer du å se hvor disse stedene er?
Kristian Friis

Svært mange av oss har vært utsatt for et geografispørsmål eller to, enten det var eller er på skolen, eller i et brettspill, på en pubquiz eller rett og slett i vennlig quizzing. Som oftest er spørsmålene slik at du skal huske hva den største byen i Mongolia heter (Ulan Bator) eller hovedstaden i Eritrea (Asmara).

Liste over norske byer regnet etter grunnleggelse
Kathrine Hjort

Bybegrepet har endret seg over tid. For middelalderbyene først i listen mangler oftest eksakte opplysninger, slik at det er viktig å oppgi historisk kilde for antatt tidspunkt for byens første eksistens. I Historia Ecclestiastica fra rundt 1130 er det nevnt seks byer, Nidaros, Bergen, Oslo, Tønsberg, Konghelle og Borg. I verket Historien om danenes ferd til Jerusalem fra 1191 er de tre viktigste byene Bergen, Nidaros og Oslo. Tønsberg og Konghelle blir også omtalt.

Når er sjansen for å bli gravid størst?
Alma Kofod

Et normalt fruktbart par har omtrent en femtedels sjanse for å bli gravide hver syklus, men sjansene minker etter fylte 35 år. Det vanlige er at det tar et par måneder å bli gravide dersom dere er friske og har hatt ubeskyttet samleie på riktig tidspunkt i syklusen. For de aller fleste kan det likevel ta både fire og fem måneder, og det er ikke uvanlig at det kan ta bortimot ett år selv om dere er friske. Brukes frossen donorsæd eller medikamenter for å påvirke eggløsning, er sjansene noe mindre for å lykkes.

tettsteder i Norge
Kent Nygaard

I norsk offentlig statistikk har en derfor siden 1970 gitt tall for befolkningen i såkalte tettsteder. Dette er bymessig bebygde områder avgrenset etter bebyggelsesmessige kriterier uavhengig av administrative grenser og formell status. Fra 1950-tallet har det vært en klar tendens til at sektorlovgivningen på de fleste områder ikke lenger har særskilte bestemmelser for henholdsvis bykommuner og herredskommuner, og den nåværende kommuneloven, som ble vedtatt i 1992, har ingen bestemmelser som er ulike for by- og herredskommunene. Kommuneloven bruker derfor ikke begrepene «by/bykommune» eller «herred/herredskommune», bare «kommune».

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*