Lån 2.000 kr helt rentefrit hos Vivus


Lån hos Vivus
Ejnar Hemmingsen

Vivus är en av 151 långivare som tillhandahåller till alla individer som är minst 18 år och uppfyller lånevillkoren.
Vivus kan erbjuda bra lån till dig. Det finns möjlighet att hos Vivus ta lån på så mycket som 20000 kr. Vivus erbjuder lån med räntor från 159% upp till 29525%.
För många individer är det av betydelse att lånet inte registreras hos Upplysningscentralen vilket innebär att de är mindre lånesummor upp till omkring 30 000 kr som gäller då.

Villkor
Nikolai Isaksen

Konsumentverket (www.konsumentverket.se) utövar tillsyn över Vivus rörande villkoren för kreditgivning

b) Beträffande Låneavtal

Ångerrätt
Låntagaren har rätt att ångra (frånträda) det ingångna Låneavtalet inom 14 dagar från den dag då Låneavtalet ingicks, genom att  skicka ett skriftligt meddelande till 4finance AB, Hammarby Allé 47, 120 30 STOCKHOLM eller till support@vivus.seangående detta. Låntagaren ska omedelbart och senast inom 30 dagar efter att Låntagaren har skickat meddelandet om frånträdande av Låneavtalet återbetala det lånade beloppet och den upplupna räntan, beräknat från den dag lånet utbetalades till Låntagaren fram till det datum som återbetalning av lånet mottas av Vivus.

Språk
Detaljer, avtalsvillkor och all övrig information under lånets löptid kommer Vivus att kommunicera på svenska.

c) Klagomål och tvister
I händelsen av klagomål ska Låntagaren kontakta Vivus via telefon eller e-post till bolagets kundtjänstavdelning. Låntagaren kan även skriftligen begära att ärendet granskas av klagomålsansvarig på Vivus.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*