Men hvad er et pantebrev reelt set?


Lån til dine boligdrømme
Thora Søgaard

Når du tegner et pantebrev, er det især vigtigt at være opmærksom på vilkårene for netop dit pantebrev, herunder indfrielsesbetingelserne. Det er bedst at få et pantebrevslån, som du til enhver tid kan indfri, hvis din økonomiske situation skulle ændre sig og du dermed står med flere penge på hånden. Hvis du er så heldig at komme i en situation, hvor du har mulighed for at betale hele lånet ud, er det langt det bedste at gøre, da du på den måde sparer mange penge på renter.

Pantebrev
Gry Dahl

En mindre kassekredit på for eksempel 10.000 er dog ikke noget, der kræver en form for sikkerhed i form af pant i en fast ejendom. Samtidig kan det være, at man slet ikke anvender sin kassekredit. Det kan forholde sig på samme måde med større kassekreditter, hvor der dog kræves en form for garanti. Det kan tænkes, at en sådan kassekredit slet ikke bliver aktuel, hvorfor der selvfølgelig heller ikke kan siges noget om gældens størrelse. Dog kan der, såfremt kassekreditten er stor nok, stadig være krav om en pant i tilfælde af, at den der optager lånet ikke kan betale det tilbage. Derudover findes der også såkaldte sælgerpantbreve. Her gives der pant i en ejendom samtidig med, at man erkender at skylde et beløn til en kreditor.

Hvad er VoLTE – Voice over LTE?
Line Mathiesen

For at alt dette kan lade sig gøre, så kræver det, at teleselskabets IP Multimedia Subsystem (IMS) kan håndtere det.  IMS er den tekniske del af mobilnetværket som blandt andet holder styr på det meste af flytningen af opkald mellem mobilteknologierne. IMS sørger for, at de rigtige radioer slukkes og tænder i ens smartphone, samt hele kommunikationen mellem netværket og smartphonen, så samtalen overføres på nøjagtigt det rigtige tidspunkt. Kikser denne timing, så sker overførslen (handover) mellem teknologierne ikke, og opkaldet afbrydes.

Hvad er bruttomargin?
Andrea Due

Bruttomarginen opgøres efter en bestemt periode, for eksempel et kvartal eller et år, og giver et solidt overblik over hvor penge der er tilovers, efter alle produktionsomkostninger og solgte produkter fratrækkes. Tallet gør det tydeligt at se, hvor mange penge der blev brugt på at producere produkter, og hvor meget der blev solgt for i perioden. På den måde opdages det, hvis der bliver brugt mere på at producere et produkt, end det reelt set er værd.

SelskabsAdvokaterne
Sara Iversen

Et ejerpantebrev anvendes typisk til sikkerhed for en kassekredit eller et andet løbende mellemværende med en bank. I banken vil der som regel blive lavet yderligere to dokumenter, nemlig et gældsbrev, hvor der står, hvor meget ejeren skylder til banken, og en håndpantsætningserklæring, hvor der står, at banken nu har håndpant i ejerpantebrevet, dvs. at banken har fået ejerpantebrevet i hånden. Herudover vil banken gerne tinglyse ejerpantebrevet for at sikre, at banken får meddelelse, hvis ejendommen går på tvangsauktion. Banken opnår således at få sikkerhed i ejendommen, nemlig den sikkerhed, ejerpantebrevet giver i ejendommen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*