Overvejer du at ansøg om kreditkort?


Bästa kreditkortet för dig
Kamilla Nicolaisen

Kreditkort likt de vi har idag började utformas i början på 1920-talet när företag, som till exempel hotell eller oljeföretag, började utfärda kort till sina kunder på en väldigt lokal och begränsad skala. Till exempel var krediten oftast bunden till en butik eller till ett visst område eller en stad. Det första kreditkortet som gick att använda på i mer än en butik introducerades år 1950 och heter Diners Club, fortfarande ett av världens mest kända och använda kreditkort. Diners Club kom till genom att affärsmannen Frank McNamara år 1949 märker att han pinsamt glömt sin plånbok hemma när han ska betala notan på restaurangen Majors Cabin Grill i New York. Tillsammans med en kompanjon vid namn Ralph Schneider bildar de företag och lanserade Diners Club med tanken att det kortet på lång sikt ska kunna användas för att handla på väldigt många olika ställen och platser. På otroligt snabb tid är antalet kunder 20 000 och konceptet sprider sig från restaurangen till andra branscher och bollen är i rullning. Formellt sett är kortet ett betalkort från början men i dagsläget är det ett kreditkort.American Express gav sig in i leken år 1958 och då som alternativet för resor och evenemang, något som snabbt gjorde att American Express skapade sig en mytbild som det fina kortet att visa upp. I denna kreditkortets begynnelse så var konsumentens avgift annorlunda än vad den är idag. Det fanns inga räntor utan man betalade en årlig avgift och en procent på det man spenderade till företaget som utgav kreditkortet. Det var inte förrän i slutet på 1958-talet som banker började utveckla system att utöka privatpersoners möjlighet till att använda kreditkort även på nationell och internationell nivå och begynnelsen till vad som idag är VISA och MasterCard startades under samma tidsperiod.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*