Pengene hænger ikke på træerne i Danmark – de hænger på nettet!


Sammen om Danmark
Frode Boesen

Det er jo nok de færreste der er i tvivl om, at penge ikke hænger på træerne, så derfor skal man selvfølgelig have mest muligt for pengene når man skal ud og købe ind. En af mulighederne er f.eks. at handle fliser og klinker i et outlet hvor der kan være mange penge sparet!

Kongeriget Danmark
Lisa Dahl

Under Anden Verdenskrig besatte Storbritannien Færøerne den 12. april 1940, efter Tyskland havde besat Danmark. Efter krigen stod det klart, at Færøerne ikke ville vende tilbage til den gamle stilling som amt i Danmark, og eftersom de færøske forhandlere ikke ønskede at bøje sig for den danske forhandlingsdelegations krav, blev det besluttet at holde en folkeafstemning i 1946, hvor man skulle vælge mellem den danske delegations betingelser eller løsrivelse. Der blev flertal for uafhængighed, men nu brugte kongen sin ret til at opløse lagtinget. Efter nye forhandlinger blev der i 1948 vedtaget en hjemmestyrelov for Færøerne, hvor øerne vedblev at være en del af Kongeriget Danmark, men der blev åbnet for selvstyre på en del områder. Siden 1948 har Færøerne gradvis fået selvstyre på en del områder. Forsvars- og udenrigsforhold har hidtil ikke været omfattet af det udvidede selvstyre, men med Fámjinserklæringen fra 29. marts 2005 blev der åbnet for øget færøsk indflydelse på øernes udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*