Pengesparende tips for unge voksne


Kurs og konferanser
Bo Markussen

Lær av gode prosjekter som har kombinert teori og praksis i opplæringen for unge voksne. Prosjektene viser også hvordan alle aktørene som har ansvar på dette feltet kan samarbeide for å lykkes. Prosjektene har kombinert arbeidspraksis med opplæring i grunnleggende ferdigheter. Målet har vært å få deltakerne videre i arbeid eller utdanning etter avsluttet kurs.

Psykologisk poliklinikk for unge og voksne
Kim Kirkegaard

Vanligvis henvises pasienten av fastlege eller skolehelsesøster, men man kan også henvise seg selv ved å skrive et brev til oss om sine vansker. Hvis vi tror at vårt behandlingstilbud kan være aktuelt vil vedkommende bli innkalt til en orienteringssamtale med en av våre veiledere før personen eventuelt blir satt på venteliste.

Grunnet begrenset kapasitet og stor pågang har vi en del ventetid. Henviser bør ta kontakt før en henvisning sendes for mer informasjon om sannsynlig ventetid.

Barn og unge i Operaen
Anne Torp

Operaens Ungdomsambassadører består av 15–20 frivillige, med et felles engasjement for opera, ballett og klassisk musikk. Ellers er alle under 30 år, har ulike bakgrunner og har valgt ulike studieretninger eller profesjoner. 
Ungdomsambassadørene er ansvarlig for Ung i Operaen-arrangementene. Dessuten deltar Ungdomsambassadørene på interne kurs, har faste møter hver måned og andre sosiale arrangementer.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*