Vær realistisk


Vi bryr oss om ditt personvern
Kamilla Nicolaisen

– I flere år har vi sendt norske soldater ut i verden. De har opplevd dramatiske hendelser. Historiene deres er underfortalt. Det gjør vi noe med. Vi bruker dramasjangeren til å fortsette inn i rom der dokumentarister og nyhetsjournalister har måttet stoppe. Det er klart at mange har forskjellige opplevelser av hvordan det er å være i krig, forklarer hun.

realistisk
Nikolai Isaksen

realistisk (neuter singular realistisk, definite singular and plural realistiske)

Realisme (litteratur)
Bo Markussen

Naturalismen er en videreutvikling av realismen, som begynner å vokse frem på midten av 1880-årene og dabber ut mot århundreskiftet. Mens realistene ville forandre samfunnet ved å sette problemer under debatt, mente naturalistene at verden ikke kunne forandres. De ville bare beskrive en objektiv virkelighet, og hadde ikke håp om at mennesket kunne fjerne problemene, i alle fall ikke på grunn av litteraturen. Naturalismen preges mye av determinisme, og man mente at menneskets liv allerede var forutbestemt av arv og miljø. Var man fattig, så skulle man forbli fattig for resten av livet. Enkelt menneske kunne ikke gjøre noe for å bedre egen situasjon;
Mens realistene skildret overklassen i samfunnet, borgerklassen, var naturalistene mer opptatt av å skildre de som var uten håp: alkoholikere, prostituerte, tiggere og så videre. De naturalistiske tekstene er ofte svært tragiske. Ting skildres ned til minste detalj, og motivene ble hentet fra miljøer der menneskene var omgitt av naken nød, skitt, sultne barn, sykdom, slåssing og drikking.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*